HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

l=i,a fukaäia lefmhs" ue;sõia h,s ths' m%ydrd;aul ms;slrejka 3 fofkla tlal bkaÈhdjg hk Y%S ,xld fgiaÜ lKavdhu fukak

wdhs;a wms hkjd bkaÈhdjg' ta ;r. 3 ne.ska iukaú; fgiaÜ" tlaÈk yd Ga20 ;r.dj,shlg iyNd.S fjkak' iqmqreÿ úÈyg uq,skau bkaÈhdjg hk
fgiaÜ ixÑ;h kï lr,d ;sfhkjd' myq.sh mlsia:dk ;r.dj,shg hkak neßjqKq wekacf,da ue;sõia fï mdr ixÑ;hg weú;a' ta jf.au m%ydrd;aul ms;slre oiqka Ydkl iy Okxch o is,ajd;a fï mdr ixÑ;hg we;=,;a' myq.sh ;r. j, tlÈ.g wid¾:l jqkq l=i,a fukaäia fï ixÑ;fhka bj;a lr,d ;sfhkjd' ta wkqj ,nk nodod bkaÈhdj n,d msg;afjk fgiaÜ ixÑ;h fukak…

1' ÈfkaIa pkaÈud,a ^kdhl&
2' Èuq;a lreKdr;ak
3' Okxch o is,ajd
4' i§r iurúl%u
5' wekacf,da ue;sõia
6' ,ysre ;sßudkak
7' rx.k fyar;a
8' iqrx. ,laud,a
9' È,arejka fmf¾rd
10' ,ysre .uf.a
11' ,laIdka i|leka
12' úYaj m%kdkaÿ
13' oiqka Ydkl
14' ksfrdaIka Èlaje,a,
15' frdfIaka is,ajd

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය