HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  


úf–odi b,a,d wiafjhs'' wjika jrg ld¾h uKav,h wu;hs'' md¾,sfïka;=fõ úfYaI m‍%ldYh iQodkï…
 


úf–odi rdcmla‍I uy;d wo Èkfha weu;s Oqrfhka b,a,d wiajkq we;s njg wdrxÑ ud¾. jd¾;d lrhs'

ta wkqj Tyq wjika jrg wo wêlrK yd nqoaO Ydik wud;HxYhg meñ”ug kshñ; nj weu;sjrhdf.a mqoa.,sl
ld¾h uKav, ks,Odßfhla ioyka lf,ah' weu;sjrhd wo Èkfha ish ld¾h uKav,h wjika jrg wu;kq we;ehso Tyq ioyka lf,ah'

kj wêlrK weu;s f,i ;,;d w;=fldar,;a nqoaO Ydik weu;s f,i rùkao% iurùr;a m;ajka we;s njgo jd¾;d m,fjhs'

fï w;r ;yjqre fkdl, wdrxÑ ud¾. jd¾;d lrkafka úf–odi rdcmI uy;d ish b,a,d wiaùfï ,smsh ckdêm;sjrhd fj; Bfha rd;‍%sfha ,nd § we;s njhs' md¾,sfïka;=fõ§ wo Èkfha úfYaI m%ldYhla lrñka Tyq Oqrfhka bj;ajkq we;s njo tu wdrxÑ ud¾. ioyka lrhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය