HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wimal Kumara De Costa passed away  


úu,a l=udr o fldia;d iuq.kS


m%ùK rx.k Ys,amS úu,a l=udr o fldia;d wo^20& l¿fndaú, frdayf,a§ wNdjm%dma; úh' l,l isg wikSm ;;ajfhka miqjQ
Tyq ñhhkúg 68 jk úfha miqúh'
1948 § le,Ksfha Wmka Tyq  le,Ksh .=rel=, úoHd,fha wdÈ isiqfjlao jQ w;r
wNsrEmK rx. l,dfõo

úYsIagfhla úh'isxy, iskudfõ iaj¾Kuh hq.fha úúO pß; j,g odhljQ k¿fjls' nUre weú;a" thd oeka f,dl= <ufhla" irex.f,a" tlageï f.a" wyia .õj" id.ßld" urejd iu. jdfia" Ôú;fhka Ôú;hla" i;r È.ka;h" Wuhx.kd jeks iskud ks¾udK j,g Tyq iïnkaO úh'

ys;fyd| wïuKaä" keÜgqlaldÍ" fldrd iy wkaOhd" u<flda<x" ÿkak ÿkq.uqfõ jeks fõÈld kdgH yd yxi ovhu" .s.sß j<Æ" úiq, wyi hg" wdgl kdgl jeks fg,skdgH ilo rÛmEfõh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය