HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

újdyl ldka;djl ieñhd bÈßmsg iuQy ¥IK isoaêhla ksid bkaÈhdj weúf<a

Bfha 31 i÷od bkaÈhdfõ wïfnda,sys uqvqlal= ckdjdi m‍%foaYhl§ 28 yeúßÈ újdyl ldka;djl iuQy ¥IKhg ,laùfï isÿùula ksid wdkafoda,khla ygf.k
;sfí'
fuu ldka;dj ish

ieñhd iu. l=,shg kjd;eka ksjila fidhñka isÿ l< .ukl§ h fndaù h<s meñfKk wjia:djl msßilf.a .%yKhg k;=ù fuu iuQy ¥IKh isÿj we;' ish iajdñhdg myr§ ;,a¨lr oeuQ msßi 8 fofkl= muK tlaù ;udj ¥IKh l< nj ldka;dj mjid we;'
isoaêfhka miqj weh fmd,sishg meñK isoaêh úia;r lr ;sfnk w;r fï jkúg ia;‍%S ¥IKhg iïnkaOjQ 8 ka 7 fofkl=u w;awvx.=jg f.k we;s nj;a m<d f.dia isák b;sß flkd ¨yqne£u wrUd we;s nj;a fmd,sish okajd we;'
ldka;d ysxikh .ek bkaÈhdfõ miq.sh ld,fha hgm;aj ;snQ l;dny fï ksid h<s biau;=ù we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය