HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Duminda Silva  

ÿñkao iu. fougf.dv pñkaog;a urK ovqjï

Ndr; ,laIauka >d;k kvq ;Skaÿjg jrolrejka jQ ÿñkao is,ajd we;=¿ 5 fofkl=g urK ovqjï kshu lsÍug wo wêlrkfha§ ;SrKh úh'


fuys§ urK ovqju kshu l< 5 fokd jQfha
ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd" wkqr ;=Idr o fu,a" pñkao rù chkd;a"


ckl nKavdr .,f.dv iy ir;a nKavdr hk whhs'
wêlrKhg fï 4 fofkl= wo meñK isáh;a tla wfhl= jk ckl nKavdr .‍,f.dv w;=reokaj isáfhah' Tyq ke;sj kvqj miq.sh ld,fha úNd. úh'
fï wh w;=ßka pñkao rù chkd;a hkqfjka yÿkajkafka ;j;a wmrdO ila ksid m%lgj isák “fougf.dv pñkao“ hs Tyq “l=vq pñkao“ f,io m%lgh'
Tyqo ÿñkao is,ajd we;=¿ wfkla wh iu. wo urK ovqjug ,laúh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය