HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rangana Herath Hat Trick In Australia Test Match  ´iafÜ‍%,shdjg tfrysj
rx.k fyar;af.ka yeá‍%la tlla ^úfvT&


.d¨ C%Svd msáfha mj;ajk Y‍%S ,xld  ´iafÜ‍%,shdkq fojk fgiaÜ C%slÜ ;r.fha§  ´iafÜ‍%,shdjg tfrysj lvq¿ ;‍%s;ajhla ,nd.kakg Y‍%S ,xlfõ mkaÿ hjk rx.k fyar;a iu;ajqKd'

,xldj fgiaÜ ;r.hl jd¾;d l< fojk lvq¿ ;‍%s;ajh fuh jk w;r fuu lvq¿ ,nd.ekSï j,ska wvmKjQ  ´iafÜ‍%,shdkq msf,a ish,a,ka ,l=Kq 106 lg oeù .sfha Tjqka ,xldj yuqfõ jd¾;d l< wvqu fgiaÜ ,l=Kq .Kfka jd¾;djo ;nñks' rx.k fyar;a Tiafg‍%,shdkq bksfï 25 jeks mkaÿjdrh hjñka isáh§ wevï fjda.ia" msg¾ fkú,a yd ñfp,a iagdlaf.a lvq¿ mkaÿ ;‍%s;ajhlska ojd .;af;ah'
tys§ f;jeks lvq,a, jQ ñfp,a iagdla lvq,a, uqjd lsÍfï jrog yiqjQ njg b,a,Sula l<;a úksiqre th m‍%;slafIam lr ;snqK w;r tu wjia:dfõ§ kdhl wekacf,da ue;sõia th f;jk úksiqre ,jd mßlaId lrùfuka miq Tyq oeù .sh ms;slrefjl= njg kï flreK w;r fyar;ag yeá‍%la jd¾;dj ;nkakg yels úh'
tu mkaÿ heùfï ùäfhdaj my;ska


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය