HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda's Uganda Tour - Breakfast in Cafe Ceylon  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


W.kavdfõ lef*a isf,daka tflka
 uyskao lsßn;=hs
fmd,a iïfnda,hs ldmq yeá
(Pics & Video)


miq.shod rcfha úhoñka álÜ m;a ,ndf.k W.kavdjg .sh ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIg wdydr mdk i|yd úhou ;ukagu orkakg isÿ úh' flfia fj;;a we;eï wkq.%dylhka ksid ta ish,a, fkdñ,fha msßuid.kakg Tyqg yels úh'

W.kavdfõ c, úÿ,s n,d.dr ixj¾Okh lsÍfï fhdackd l%u id¾:lj isÿ lrkq ,nk ùtia yhsfv%da wdh;kh m%fndaO iqukfialr kue;s ,dxlslfhl=g wh;ah',dxlslhka 70 muK W.kavdj ;=< tu wdh;kfha fiajh lrk w;r tys zlef* isf,dakaZ kue;s wdmk Yd,dj mj;ajd hkafka rejka fmf¾rd kue;s ;j;a Y%S ,dxlslfhls'
uyskao tu ia:dkh n,kakg .sfha 13 jkodh' tys§ ,o wdrdOkfhka lsßn;a" b¢wdmam" fmd,a iïfnda, iu.ska uyskao WoEik wdydr .;af;a my; PdhdrEmj, mßÈh'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය