HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Maheshi Madushanka Speaks About Engagement (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

okafku ke;sj ys; wrka ;ukaj rjÜg.;a;= fld,a,d" mika .ek ufyaIs wmsg lSj l;dj

‘‘thd me;a;lg fj,d fydrd jf.a ysáhd" b;ska ux jgqKd‘‘

ckm%sh ks<s ufyaIs uOqIxld fydr ryfiau újdy .súi.;a;d lsh,d myq.sh ojil wdrxÑ jqKd' ta újdy .súi .ekSfï PdhdrEm tl;=jl=;a ysre f.disma wms Tng wrka wdjd jf.au fï fjkfldg ufyaIsf.a fï .súi
.ekSu .ek wehf.kau wykak wmsg mqÆjka jqKd'
iuyr fjí ihsÜj, úia;r fydhkafka n,kafka ke;=j lsh,d ;sífí ufyaIsf.a fï f*dfgda ñhqisla ùäfhda tll tajd lsh,d' yenehs tal fndrejla'


fï .ek wehf.ka ysre f.disma wms wymq fj,dfõ ufyaIs lSfõ tod isoaOjqKq újdy .súi.ekSfuÈ jqKq foaj,a ;du ryila lsh,d' ta isoaO fjÉp foaj,a yeufohlau ;j wjqreÿ 2lska ú;r lshkakï lsh,d ;uhs ufyaIs lshkafka'


uq,skau hd¿fjda jf.a wdY%h lrmq mika & ufyaIs fokakd miafia b;ska l;d lr,d oek yeÈk .kakfldg fokakgu fkdoeks wdorhla we;sfj,d ;sfhkjd' ta .ek ufyaIs wmsg lSfõ fï úÈhg'''''

thd álla wyxldrhs mdvqfj bkak pß;hla b;ska ux talg wdihs' uq,skau wms fokak hdÆfjd fokafkla jf.a weiqre l,d' Bg miafia ;uhs wms fmïj;=ka jqfKa' fmïj;df.a mjqf,a wh;a fndfydu fydohs' ux leu;s újdy ùug fmr fydo Ñ;%mghlg odhl fjkak wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' oeka ug wjqreÿ 24hs' n,dfmdfrd;a;= fjkakjd 26 fjklï rÛmdkak' Bg miafi wÆ;a whg ;ekla §,d whska fjkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය