HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

kangana ranaut with rithik (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ß;sla tlal meg¿Kq lka.kdf.ka wdkafoda,kd;aul m%ldYhlaæ (Pics & Video)

bkaÈhdfõ ND TV kd,sldjg wdkafoda,kd;aul idlÉPdjla ,nd foñka bkaÈhdfõ isysk /ð‚hla jk lka.kd rfkda;a miq.shod mjid isáfha zug .‚ldj lsõj;a msiais lsõj;a uu fyd¢ka ˜‍ hk njhs' ta iqmsß fnd,sjqÙ k¿ ß;sla frdaIka iuÕ wehf.a ;snq fma‍%u
iïnkaOh ms<sn|j l< úuiSul§ hs'z,sx.sl Ôú;fha § ldka;djla C%shdYS,Shs kï" wehj iudch y÷kajkafk .‚ldjla lshd'''' weh yeu w;skau id¾:lhs kï wehj y÷kajkafk msiaishla lshd'

ug ta folu lsõj;a ud fyd¢ka'''zz hehs ND TV kd<sldfõ wod< jevigyk fufyh jQ udOHfõÈksh weiQ m‍%Yakj,g ms<s;=re foñka weh mjikakS h'

lka.kd ß;sla frdaIka iu. ;snq fma‍%u iïnkaOfha § weh ß;slag hejQ Bfï,a m‚jqv ß;sla úiska Widúhg bÈßm;a lrñka lka.kd hkq udkislj Wkau;a;l ;re‚hla nj Tmamq lrkakg ß;sla f,dl= W;aiyhla f.k ;snq‚'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය