HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Shanudri's 1964 Marked in Galle (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ÈklaIshs&Ykqo%shs *eñ,s tfla wh;a tlal .shmq .dÆ gqj¾ tl (Pics & Video)


miq.shod .d¨ m%foaYfha ixpdrhl fhÿK m%shidoa mjqf,a fg,s ks<shka jk ÈklaIs yd Ykqo%s .d¨ fldgqfõ w;=re mdrl hoa§ 1964 jev ksulrk ,o merKs f.dvke.s,a,la wi< k;r jqKd'ÈklaIsg tlajru u;la jQfha ñka ál l,lg fmr ,xldjg ksoyi ,enQ Èkh f,i ;u ke.Ksh jk Ykq úiska isri kd,sldj úiska úldYkh lrk ,enQ jevigykl § kï lrk ,o tu jirhs'
;ju;a mdi,a úfha miqjk Ykqo%sf.a kqjK .ek wka;¾cd,fha wdkafoda,khla we;s l< tu wjqreoao iys; mqjrej <Û kej;=K ÈklaIs PdhdrEmhla" isysjgkhla f,i ,nd.kakg wu;l lr ;snqfKa keye''' Ykqo%s;a lg weo lrf.k ;ukag wlald úiska l< isysm;a lsÍug m%;spdr olajd ;snqKd'

ÈklaIs m%shidoa fukau Ykqo%s m%shidoa ish mjqf,a idudðlhska iuÛska .d,af,a ixpdrhl ksr; jQ whqre my;ska krnkak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය