HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Power Cut Shedule March - 2016  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

úÿ,sh lmk ld, igyk


cd;sl úÿ,s Odß;dj iïnkaOfhka Woa.;j we;s w¾nqoh fya;= fldg bÈß Èk lsysmh ;=< Èjhsku wdjrKh jk mßÈ jßkajr úÿ,sh lmdyßk nj rch okajd isà'

úÿ,s n, uKav,h úiska fï iïnkaO ld,igyklao wo iji ksl=;a fldg ;sfnhs' iEu m%foaYhlgu oj,a tla jrejlg meh 5 la fyda 5'30 lao rd;%S meh 2 lao úÿ,sh lmd yefrk w;r ta wkqj Èklg meh 7'30 l Wmßu úÿ,sh lmdyeÍula isÿ lrkq we;'
fuu igyk ;rula ixlS¾K jk w;r
we;eï m%foaY úÿ,sh lefmk Wfoa yd oj,a jre folgu whs;sjk neúka ta ta wh wh;ajk Wmfmd< ±kf.k igyk msßlaish hq;=h'
jvd;a meysÈ,s lr.ekaug Bfha ^14& yd wo^15& úÿ,sh lemQ fõ,djka yd ii|d Wmfmd< y÷kd.ekSu myiq jkq we;'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය