HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
kegqï isiqúhg myr§
l=,isß nqoj;a; wêlrKhgm%lg k¾;k Ys,amS l=,isß nqoj;a; miq.shod kqf.af.dv wêlrKhg bÈßm;aj ;snqfka k¾;k isiqúhlg myr§fï fpdaokdjla ksidh' Tyq hgf;a
kegqï yodrñka isá ;reKshlg Tyq úiska fmd,a,lska myrfokq ,en wef.a ysfia nfâ yd l,jd m%foaYfha
;e¨ï ;=jd, we;sj ;snqK w;r Èk ;=kla ;siafia
weh frday,a.;j m%;sldr ,nd ;snqKd'
33 yeúßÈ úfha miqjk fuu ;reKsh l=,isß nqoj;a; rx.dh;kfha jir 10 la muK ;siafia k¾;kh yodrK njo lshejqKd'úfYaI wjYH;d iys; ukao udkisl ;reKshl jk weh tjeks msßia fjkqfjka mka;s mj;ajk lKavdhu hgf;a Tyqf.ka k¾;kh bf.k f.k ;snqK w;r kegqï jroaokjd lshd wehg myrÿka nj weh uyr.u fmd,sishg mjid we;'


wef.a {d;Ska isÿ l< meñKs,a, wkqj l=,isß nqoj;a; kqf.af.dv wêlrKhg bÈßm;a lrk ,ÿj fï jkúg isoaêh iu: uKav,hlg fhduq lr we;'
uyr.u fmd,sish jeäÿr mÍlaIK isÿ lrhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය