HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Piumi Hansamala (Pics & video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
mshqñf.a ksrej;a fi,a*shla ,Sla ù nqlshu le,fUhs (Pics & Video)

ckm‍%sh ks<s mshqñ yxiud,Sf.a lsh,d lshk ksrej;a fi,a*s PdhdrEmhla Bfha fmf¾od b|ka Facebook tfla ixirKh ù ;sfí'
we.mqrdu rEm,djkH wdf,amkhla .,ajdf.k isák fï PdhdrEm yeu;eku Share jQjd;a iu.u tla ore ujla jk mshqñg fodaIdfrdamKh lrmq fmdaiaÜ Facebook tfla yeu;ekskau olskak ,efnkjd'uE;ld,fha § k§Yd, iqf,aLd, ueKsla jeks ckm‍%sh ks<shkaf.a lsh,d lshk ksrej;a PdhdrEmh fï úÈygu FB tlg ,Sla jqkdg miafia ta whf.a m‍%isoaêh fndfyda fihska jeäjqKd lsh,d Thd,dg u;l we;sfka wkak ta ksid iuyre kï lshkafka m‍%isoaO fjkak ys;df.k ys;du;du mshqñ fï ksrej;a fi,a*sh t<shg oeïud lsh,dhs'

jvd;a úfYaI ldrKdj jkafka fuu ksrej;a PdhdrEmh fndfyda mqoa.,hska úiska mshqñf.a ks< Facebook msgqj fj; ksrka;rfhka m< lsÍuhs'

fuhska mshqñ fukau mshqñf.a rislhska o uy;a wmyiq;djlg m;a ù ;sfnkjd'

fldfydu jqK;a mshqñ kï ;du fïl .ek fudl=;a lsh,d kE'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය