HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Keerthi Sings A Song To Fulfill Last Wish of Patient  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
urKdikak ;reKshlf.a
wjika b,a,Su bgqlrñka

lS¾;s frdayf,a§
i|,;d .S;h .ehQ yeá ^ùäfhda&m%;sYla;s ÿ¾j,;djhlska frda.Sù urKdikakj f,v wef|a isák ;reKshlf.a wjidk b,a,Sula bgqlsÍfï wmQre i;al%shdjlg odhljkakg m%ùK .dhl lS¾;s meial=j,a
miq.shod mshjr f.k ;snqKd'
lS¾;s .hk zi|,;dZ .S;h wikakg fnfyúkau wdid lrk fuu ;reKsh újdyl ;eke;a;shls' weh ñka jir follg muK fmr újdyh isÿ lr.;a miqj fuu úr, frda.hg f.dÿre úh' miq.sh udi lsysmh mqrdu weh isáfha f,v wef|ah' lS¾;s meial=j,a wef.a wdiu .dhlhd jk w;r
weh ish ux., W;aijfha wdrdê; .dhlfhl= f,i lS¾;sj f.kajdf.k tys§ Tyq ,jd .S;o .dhkd lr f.k ;snqKs'

 

miq.shod lS¾;s meia;=j,a weu;+ fuu ;reKshf.a {d;sfhl= mjid we;af;a lS¾;s whshdf.a i|,;d ;uhs thd wdiu .S;h' tal uefrkak fudfyd;lg l,ska whshf.au yçka wykak ;shkjd kï yßhg jákjd lsh, thd lshkjd'' f,isks'
fuu wkqfõokSh b,a,Sug ksy;udkSj tl`.jQ lS¾;s Tyqf.a ÈhKsho legqj .sgdrhlao w;ska f.k frda.S ;reKsh isá frday, fj; .sfha wehf.a wjidk b,a,Su bgqlrkakghs'
my; m<jkafka lS¾;s wehf.a b,a,Su bgql< yeáhs'
lS¾;sf.a fuu i;a l%shdj ksid weh fudfyd;lg fyda iqkaor w;a±lSula ,enqjd fkdwkqudkh'
ùäfhdaj my;ska
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය