HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Natasha Perera Becomes Lawyer (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

 nekaog miafia k;dId Widú .syska

wjqreÿ myl uykaisfhka kgId f.dv .syska

;reK mrmqf¾ ckm‍%sh ks<shla jqKq k;dId fmf¾rd miq.sh ojil ;reK mrmqf¾ ckm‍%sh .dhlfhla jqKq m‍%sydka tlal hq.Èúhg t<eUQKd' <ud ks<shla yeáhg lafIa;‍%hg wdmq k;dId úYdro tÙjÙ chfldä iu. .hkd l, iq<.la ù ux tkjd .S;fhka
.dhsldjla jqkd'

yenehs wef.a Ôú;fha úfYaI fjkila isÿjqfka ckm‍%sh .dhl m‍%sydka tlal .dhkd lrmq hdhg mdhkd .S;h ksid' fudlo fï .S;h ksid oek y÷k.;a; m‍%sydka yd k;dId fyd|u hd¨fjda fj,d ;uhs miafia fmïj;=ka fj,d újdy jqfka' fldfydu jqk;a újdyfhka miafia kd;dId Widú .syska'
yenehs ta mjq,a m‍%Yakhla ksid kï fkfjhs' wjqqreÿ 5la ,kavka úYaj úoHd,fha kS;s Wmdêh yodr,d bka miafia Y‍%S ,xld kS;s úoHd,fha úNd. lghq;= lr,d weh oeka kS;S{jßhla jqKq ksid'

;ukaf.a wOHdmk lghq;= id¾:l lrf.k ysf;a ;sín ySkh yenEjla lr.;a; weh miq.sh foieïn¾ 10 fjksod fYaIaGdêlrK ixlS¾Kfha§ ;uhs fï úÈhg kS;S{jßhla úÈhg Èjqreï ÿkakd' http://imagizer.imageshack.us/a/img908/892/PufVVI.jpg

 http://imagizer.imageshack.us/a/img907/9864/ufbLno.jpg

 

 http://imagizer.imageshack.us/a/img911/1627/JAUsqG.jpg

 http://imagizer.imageshack.us/a/img907/3039/LYiGzX.jpgRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය