HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

This 2 minutes Yoga Exercise will Help You to Get Rid of Back Pain Easily  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

This 2 minutes Yoga Exercise will Help You to Get Rid of Back Pain Easily

úkdä foflka fldkafoa fõokdj kik l%uh 

Tn oji mqrdu /lshdj lrkafka mqgqjla Wv jdä fj,d mß.Klhla bÈßmsg kï ld,h;a iu. fldkafoa fõokdj we;s fjk tl wksjd¾hhhs' wms f.dvla fokd mqgq j, jdä fj,d bkak ksjerÈ l%uh okafka kE' fldfydu;a ksjerÈ úÈhg mqgqfõ fldkao fl,ska ;shd f.k bkak bßhõj t;rï myiq;a ke;s ksid ;uqkag mqreÿ fj,d
;sfhk jerÈ kuq;a iemmyiq bßhõjg yeuodu jdä fj,d bkak wms mqreÿ fj,d' b;ska ld,hla hkfldg fldkafoa fõokd tk tl wykak;a fohla fkfjhs'nh fjkak Mmd' fukak fï jf. fldkafoa fõokd úkdä folla jf.a iq¿ ld,hla ;=, ke;s lr oukak mq¿jka fhd.d jHdhduhla wo lsh,d fokakï' fï ioyd Tng wjYH lrkafka Belt tlla ke;a;ï máhla muKhs' fï jHdhduh ;=,ska Tng mq¿jka fjkjd §¾> fj,djla bof.k isàfuka Tfí fldkaog oekgu;a we;s fj,d ;sfhk ydkSka wju lr,d iykh fokak' ta jf.au fï jHdhduh yeuodu úkdä folla jeh lr,d lrkak mq¿jka kï Tng ljdodj;a fldkafoa wudre yefok tlla kE 'yß wms oeka jefâ mgka .uq

uq,skau iu;,d NQñhl Wvq w;g fydÈka ìu È.dfjkak
bkamiq ll=,a fofla há m;=,j,a iïmq¾Kfhka ìu .efjk fia oKysia ,.ska mdo kjkak
w;a fol Yßrhg iudka;rj È. yer ;nd .kak
oeka b;=re yßh lrk yeá uu lshkak .sfhda;ska Thd,dg f;areï lrkak wudrehs'
tl ksid my, ùäfhda tl fydÈka krUkak' ksjrÈ úÈhg fhd.d jHdhduh lr blauka m%;sm, ,nkak' Tng ch
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය