HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Lose 1 Kilogram Per Day With Lemon Diet  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


Lose 1 Kilogram Per Day With Lemon Diet

wefÕa nr ojig lsf,da 1l .dfka wvq lr .uqo@
fukak úiañ; mdkhla ;kd .kakd yeá


wef`.a nr jeäùu ke;akï uy;aùu oeka yefudagu ;sfhk m%Yakhlafka' Wfoa boka yji fjklï T*sia tfla bof.k bo,d f.or .syska /g ld,d ksod .kak l%uhfka jeä fokd lrkafka' úhdhdu uÈlu YÍrfha fïo ;ekam;a ùug m%Odk fya;=jhs' fydÈka YÍrh ;shd
.kak ´kskï jHdhdu lrkak' ?g l%uj;a úÈhg wdydr .kak' fï fyu foau lrk .uka wms wo lsh, fok fuu mdkh yo,d îfjd;a ;j;a blaukska nr wvq lr .kak mq¿jka'fuu mdkfha m%Odk o%jH li li weg' f,aisfhkau wmsg ñ,§ .kak mq¿jka fndfyda .=K we;s li li weg fïo Èhlsßu jeä ÈhqKq lrk .uka YÍrh msßisÿ lrkjd' ta jf.au uQ;%d jeä lrk w;r u,noaoh o wvq lrhs' li li weg j;=r iu. ñY% jqkdu le,ß wvq tfukau ;Dma;su;aj nv msfrk .;shla we;s lrhs' wdydr ÊßKho jeä ÈhqKq lr YÍrfha úI ke;s lrhs'


yokak wjYH foa


- f,uka f.ä 1
- ómeKs fïi ye§ 1 ^ .a?ï 25&
- li li weg fïi ye§ 1 ^ .a?ï 25&
- j;=r ñ,s 300

li li weg j;=r ñ,s 100 lg tl;=lr,d mehla ;sfhkak yßkak' t;fldg fc,a tlla jf.a yefohs' f,uka hqI j;=r ùÿrejlg ñY% lr,d li li j;=r ñY%Khg tl;= lrkak" oeka fïl nf,kavrfha oud ómeKs tl;= lr íf,kaâ lr .kak'

Wfoa lEug l,ska mdkh lrkak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය