HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunayaldka;djka ixi¾.h wdrïN lrk wjÈfha§ je,fok frda.hla

ldka;djkag nyq,j je<fok frda.S ;;ajhls .eí f., ms<sldj idudkHfhka .eíf., ms<sldjg f.dÿrejkafka wjqreÿ 25 muK isg wjqreÿ 40 - 45 hk jhia iSudj miqjk ldka;djkah fuu jhi ;=<'''

.eíf., ms<sld we;sùfï wjodku ;rula jeäh uy¨‍ •wjq
60 - 65- ldka;djkag fuu frda.h fkdjef,~hs ldka;djka ,sx.sl ixi¾.h wdrïN lrk wjêfha isgu fuu frda.hg we;s wjodkï ;;a;aj u;= fõ.eíf., mss<sldjg fya;=ldrl jkafka ,sx.sl ixi¾.h u.ska wdidokh jk ffjrihls th  Human papillomaVirus hk kñka y÷kd .kshs fuu ffjrih ldka;djka 50] g muK je,ÿko th frda.hla f,i msg;g u;= fkdfõ tu ffjrih fjk;a iq¿ frda. ;;a;aj u;= lrñka bfíu myj hhs hqfrdamSh rgj, fndfyda ldka;djkag fuu ffjrih we;s jqj;a th fmr i|yka l mßÈ l%ufhka myj hhs kuq;a we;eï úg ldka;djkag .eíf., wdYs%;j iෛ, úlD;sj widudkH f,i j¾Okh fjñka mss,sld ;;a;aj njg m;a fõ

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය