HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

CBK- MR Meet Together at Election Department Anniversary  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


tl <`. jdäjqK;a uQK fkdn,d isá
pkaøsld - uyskao


Bfha fld<U nKavdrkdhl wkqiaurK iïuka;%K Yd,dfõ mej;s ue;sjrK fomd¾;fïka;= 60 jk ixj;air W;aijhg È.= l,lg miq pkaøsld uyskao fofokdu iyNd.S jqKd' miq.sh ld,fha uyskao tk nj wdrxÑjk iEu W;aij wjia:djlau u. yßkakg pkaøsld l%shd l<;aBfha th lrkakg neß jqKd' úfYaI;ajh jkafka rks,a ueoafoa isáh§ pkaøsld yd uyskao fomi isàuhs'
jd¾;dlrejka mjik wdldrhg tu W;aijh ksujk;=re tu fofokd <`.ska isáh;a lsisÿ l:dnyla lr ;snqfka ke;' we;eï wjia:dj, rks,a pkaøsld iskdfiñka l:d l< w;r ta w;jdrfha uyskao me;a;lg yeÍ uefld iu. ms<si|f¾ fhÿKd'

my; m<jkafka PdhdrEm Ys,amSka lsysm fofkl= tu fudfydf;a ,nd.;a PdhdrEmhs'

PdhdrEm -Ti| oyï fk;air" bIdka ixÔj"u,s;a .uf.a"oñ;a úl%uisxy

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය