HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Athe gahala thiyenawada  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


we;a;gu wf;a .y, ;shkjo@

biair biafldaf, w,af, j,j,a" uhs,a ;sfhk tõfjd .ek lshkfldg ysóg w; n,k Wka w,a,x nhsÜ lrdg ;uhs' ta jf.au w,af, f¾L wvq Wxj;a oeïfu ta f.dkakguhs'

ta;a miafi ldf,l uyeÿre kkaoodi fldaodf.dv uy;a;hu lshdmq úÈhg tfyu j,la ke;s w,a,la ;sfhkak mqÆjka fld,af,la bkak úÈhla kE jf.au yß yuka fld,af,l=f. w,af, tlu f¾Ldjlaj;a ;sfhkak úÈhla kE'wfma wïu, tfyukx wf;a f¾L ke;sfjkfldg lsõfj f¾L wvq fjkafk mjq,a nr wvq whf. lsh,hs'

fldfydu yß b;ska Th lshk úÈhg tfyu f,aisfhka uels, fkdhk ksid fjkake;s tõjhsx lÜáh id;a;r lshkafk'

Th w; n,d lshk id;a;r ta ldf, b|, wms;a mdúÉÑ fldrd wf;a uymg weÛs,a, hg n,, ,efnk <uhs .dk .kx lr .kakhs" Ok f¾Ldfj È. uek, i,a,s ldrfhla fjk fkdfjk tl lshkakhs'

Bg wu;rj ;j g%sma tfyu hkfldg ,iaik fl,af,dkaf. w; n,, id;a;r lSfï fiajdjl=;a lrf.k .shd" fudlo iquqÿ iqÿ w;a w;.dkak f,aisu l%fï tala ksid'

´l w,af,x mgx wrx u,af,x ;ud kx.s kj;skafk lsh, wfma Wx lE .eyqj;a" uu fyd|g wUr, ÿkak .=,s f.dvla fj,djg ta <uhs ldmq tfla" Th bkak ú,a,sh," j,a,sh," fidaNs;,f. jD;a;Suh fndre id;a;r j,g .EKq wyqfjk tl tl w;lg fudk lÊclao'

uu oelmq fndfydu id¾:l w; n,d idia;r lshkafkla ;uhs l=ud lshkafk'

wo fjkfldg ñksy uyd f,dl= fmdrla Wkdg" bx.%Sis mka;s lrmq ta ldf, w; n,d idia;r lSfuka Wkaoeg ,eìÉp iuyr foa .ek bßishd fkdys;=kd fkdlsõfjd;a fndre' yenehs ñksy;a tfyu lsõfj ux jf.a wf;a frda,ao ke;a;x kshu úoHd;aul l%fïlgo lsh, kx yßhgu okafk kE' fudlo tal okafk thdu ú;rla ksid' ta;a ñksyf. wkdjels iy M,dM, f.dvla yß njkx u;lhs'

biair Th uyfmd< jf.a m%o¾Yk j,;a w; ialEka lr, n,, idia;r lshk yqgmghla ;síng oex tfyu tlla ;sfhkj lsh, wy, kE' iuyrúg w;g jvd y|yk oex m%N,j woyk ksid fjkak;a mq¿jka'


w; n,k id;a;r ldrfhd u, johla Wfka biair îÉ tfla .,la Wv fmï iqj ú |mq ldf,hs'

.| .yk fou< .EKq tld miafi tld tkj fï ud;shdf. uQfkx fmakj yß ukud,h lsh," fkdakkx yßu msxjx;hs ;ud lshdf.k'

b;ax Th <Kq .s,sk tlshla Wkafkd;a ;j remsh,a úiaila yudrla t;k;a bjrhs' Wx b;ska yeuodu yeu lm,a tlgu lshkafk ´lu ;uhs wfka lshmq .EKq <uhskx id;a;frka ke;sj iQ;a;frka idlal=jg úÈkj id;a;r ldrh .shdg miafi'

fï Bfh fmf¾o wfma isxyndyqj wymq m%iakhla ksid ;uhs we;a;gu ug Th ud;Dldj ys;g wdfj'

fldÆ meáh wykj wehs ;d;af; wfma wf;a bß ;Skafk lsh,'

ñksyg hx;x fmdä úia;rhla lsh, fYama Wkdg miafi ug ys;=fk" we;a;gu Th lshkak jf.a WmÈkfldgu wfma Ôú; l;dj wf;a .y, tjkjo lsh,!

fï wjldfi;a Th id;a;r ldrfhd lSm fofkla bkak ksid iy odia .dkla tfy fufy hk ksid ug ys;=k fmdä wNsfhda.hla lrkak'

Th my, ;Skafk uf.au w;' id;a;r lshkak okak Wka lsõjg lula kE" ta;a fmdâvla ;u ;ukaf. f¾L tlal ii|, n,kak fudkdyß fjkila" wuq;a;la fmakjo lsh,@

Syria conflict: Iran to attend talks in Vienna
 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will attend multilateral talks on finding a political solution to the conflict in Syria in Vienna this week, a government spokeswoman has said.

It will be the first time Iran - an ally of President Bashar al-Assad - has attended such a summit with the US.

Representatives of Russia, Saudi Arabia and Turkey will also attend the talks.

Earlier, the US said an invitation had been extended to Iran - a move Syria's Western-backed opposition questioned.

Meanwhile, Russia said its aircraft had struck 118 "terrorist" targets in Syria over a 24-hour period - a new record - as a result of what its defence ministry said was new intelligence.

The main round of talks on Syria is expected to take place on Friday, but diplomats say some preparatory meetings could happen on Thursday evening.

 

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය