HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

This is how to Get Rid of Tonsillitis and Sore Throat - Natural home remedies for perfect Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Deranafiïf.ä lshkafka f,dl= fmdä ldg;a yefok uyd lror ldr yd b;d fõokdldÍ f,vla' W.=f¾ fõokdj - Sore throat lshkafk;a wfma ðúf;a jevlghq;= wjq,a lrk ;rfï fohla' t;a Th,d okakjo fï meh 4la jf.a iq¿ ld,hla ;=, meroúh yels iajdNdúl fnfy;a wfma foaYSh ffjoH úoHdfõ ;sfhkjd lsh,d' wo W.=f¾ fõokdjg yd fiïf.ä j,g fnfy;a  lsh,d fokakï
 fï ioyd wms fhdod .kafka uq,sl jYfhka cd;s ;=khs

iqÿre fyda l¿ÿre .%Eï 80
filter lr .;a;= j;=r ñ,s ,Sg¾ 250
whiskey fïi ye¢ 1

yß wms oeka fï iajdNdúl fnfy; yokak mgka .uq

uq,skau uqÜáhla wrka thg j;=r ñ,s,Sg¾ 200la tl;= lr .kak
j;=rg iqÿre fyda l¿ÿre .%Eï 80 oud fydÈka kgjd .kak
fydÈka boil fjk fldg Tng fmfkaú ñY%Kh >k yd l¿ meyehlg yqre mdglg yß we;s nj ^thick and black&
oeka fï ñY%kh fmrd f.k wr b;=re j;=r ñ,s ,Sg¾ 50 tl;= lr f.k kej; jrla fydÈka kgj .kak- rolling boil
miqj úials fïi yekao tla lr .kakyß oeka fnfy; yo,d bjrhs

frda.S ;;ajhl§ fï fnfy; ieu úkdä 30 lg jrlau fïi yekao .dfka fndkak
meh 2la fndkfldg Tng f,dl= iykhla oefkaú
meh 4la iïmq¾K jk úg ishÆ frda. ,laIK my ù fiï f.ä Èhù hdú

iuyr fiïf.ä je<ÿKq frda.Skaf.a ;;ajh oreKq Wkdu Y,H l¾u mjd lrkak isoaO fjkjd' kuq;a fï fnfy;a jÜfgdarej u.ska Tng mq¿jka wvq úhoñka ksjfia§u fiïf.ä úkdY lr oukak' Tng ch


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය