HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Prime Minister Rani Wicremasinghe Sworn-in Ceremony  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


rks,a úl%uisxy
w.ue;s Oqrfha Èjqreï fohs
uyskao;a weú;a
^PdhdrEm$ùäfhda&


isõjeks j;djg;a Y%S ,xldfõ w.ue;s jYfhka tlai;a cd;sl mlaI kdhl rks,a úl%uisxy uy;d wo ^21od& WoEik 10'12 g ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d bÈßfha ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha§ Èjqreï ÿkakd'
wo w.ue;sjrhd Èjqreï fok wjia:djg ysgmq ckm;s uyskao
rdcmlaI m%cd;ka;%jd§ mlaI kdhl *S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald iy fujr ue;sjrKhg ;r. l< tcdm uka;%Sjreka w.ue;sjrhdf.a ys;j;=ka we;=¿ msßila tlaj isáhd'


W;aij wjia:dfõ rks,ag fojrlau uyskao iqn me;+ w;r W;aijfhka miq ckm;s ffu;%S yd ysgmq ckm;s uyskao iómù iqyo l;djlo kshe¿Kd'
uyskao ys| isáfha fyaud fm%auodi ue;sKsh yd ffu;%S úl%uisxyg ueÈjhs'fyaud fm%auodi ue;sKshg tmsáka isá ir;a f*dkafiald uyskaof.a uqyqK n,kq fkdfmksKs'
wo tcdm-Y%S,ksm yjq,a wdKavq wjfndaO;d .súiquo tu wjia:dfõ ÿñkao yd lî¾ f,alïjreka w;aika lrd'

w.ue;sjrhd Èjqreï ÿka wjia:dfõ PdhdrEm yd ùäfhdaj my;skahttp://imagizer.imageshack.us/a/img673/9259/OpHrHx.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img905/4661/aiIDcr.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img538/7043/zEtGjl.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img537/9665/DSGe9J.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/1135/VuSf4w.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/6352/NHDWr4.jpg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය