HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

How the coffee make your hair fabulous - Black and healthy  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fldams j,ska fldKavhg úYañ; i;aldrhla

wo lshkafka hkafka fldams j,ska lrkak mq¿jka ;j;a wuq;= jevla .ek' ´fka flfkla wdihsfka ;uqkaf.a fldKavh ,iaikg ;shd .kak' yenehs b;ska ksfrda.S l¿jka >k flia l,nla ;sfhkafka b;du iSñ; msßilg ;uhs' Thd,d okakjo fldams j,g mq¿jka lsh,d Thd,df.a fldkav ;o l¿ lrkak' ta jf.au fldKavh jeùu fõ.j;a
lrkak;a fldams j,g mq¿jka'

yß wms oeka n,uq fldams j,ska fldfyduo fï m%;sm, fldkafâg .kafka lsh,d' uq,skau wmsg isoao fjkjd fldams yokak' yenhs fjkod jf.a f.or fndkak yok úÈhg kï fkfjhs' fï jefâ lrkak ´fka wmsg fndfydu >k fldams j;=r álla

idudkHfhka wms f.or fldams tlla yok fldg j;=r ñ,s,sg¾ 178 la fhdod .kakjd' ta jf.au fldms f;a ye§ folla ;uhs tlg odkafka' kuq;a wfma fï fldkafâ fydaokak yok fldms tlg fldams ye¢ 18-20 la jf.a odkak' j;=r ,Sg¾ tl yudrla wrka fï fldms tl yokak'

 


oeka fï wms yod .;a;= fldams tl mdrgu riafka msg TÆjg y,d .kafka kE' tl fydog ksfjkafka ;shkak ´fka'

ta w;f¾ Thd .sys,a,d fydog fldkafâ yd ysialn, Shampoo od,d fydaokak'

fldkafâ j;=r iïmq¾Kfhka msyskak ´fka kE' j;=r fífrkafka ke;s .dkg w;ska fldkafâ ;sfhk j;=r ál whska lrf.k wms wr l,ska yod f.k ksjd .;a;= fldams j;=r tl fmdä Ndckhla wdOdrfhka TÆjg fyñka ief¾ y,d .kak' fydÈka fldkafâ uidÊ lr .kak'´fka kï fï lms j;=r fmdä spray can tlla u.ska fldkafâg yd ysialnf,a we;=,gu spray lr .kak;a mq¿jka

fïl TÆjg od .;a;= .uka TÆj fydokak tmd' úkdä 20-60 w;r ld,hla bkak ´fka' fmdä shower cap tlla odf.k bkak mq¿jka kï jvd fydohs'


Bg miafia uo WKqiqï c,fhka fldkafâ fidaod yßkak


fï m%;sldrh i;shlg mdrla folla lrkak' n,df.k bÈoa§ Thdf.a fldkafâg ,iaik l¿ mdgla ,efíú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය