HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


idOdrK ue;sjrKfha we;a; l;dj f.ú÷ rggu lshhs' VIDEO

http://www.hirugossip.net/2015/08/gossip-lanka-hot-news_85.html
miq.sh md¾,sfïka;= ue;sjrKh ,xld b;sydifha idOdrK;u ue;sjrKh nj tlai;a cd;sl mlaIfha foaYmd,{hska iy tcdm udOHfõ§ka úiska ks;r lshñka f.dfn,aia lrkh lrhs' kuq;a ta l;dj tfyuo ke;skï tafla wks;a me;a;oehs ck;djg ys;kakg fjk lreKq oelaùula f.ú÷ l=udr;=x. uy;d m< l<d' my; oelafjkafka Tyq ysre n,h jevigyfka§ ue;sjrKh iïnkaOfhka fmkajd ÿka lreKq hs…ue;sjrKhg l<ska Èkfha§;a ue;sjrK kS;s W,a,x>kh lrñka oekaùï m< l< tlai;a cd;sl mlaIfha rejka úchj¾Okf.a ,xld§m mqj;am;'

tlai;a cd;sl mlaIfha rejka úchj¾Okg wh;a ,xld§mfha ue;sjrKhg l<ska Èkfha§ m< l< tu oekaùug uyskao rdcmlaI uy;df.a wjir fkdue;sj t;=udf.a rEmh fhdod .;a wdldrh jï miska' rdcH ckudOHhla jk is¿ñK u.ska ue;sjrKhg l<ska Èkfha§ oekaùula nj fkdlshdu oekaùï odmq yeá ol=Kq miska'
iïmQ¾K n,h jevgyk my;ska

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය