HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ayurvedic medicine for cough and cold  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fiï frda. oyhlg úiañ; wdhq¾fõo fnfy;a

fukak fiï frda. oyhlg wdhq¾fõofhka úiañ; T!IO lsysmhla'

fiïm%;sYHdjla iE§f.k tkúg

wuq b.=re" fld;a;u,a,s" m;amdv.ï" lgqje,a ngq" l<x 3 ne.ska f.k j;=r m; 8-1 is÷jd iSks wkqmdkh fldg m; 1$2 ne.ska Wfoa iji jç 4 la muK fndkak' iyso ÆKq wkqmdkh fldg îu jඬd;a fydohs'
fiïm%;sYHd WKg

wuq b.=re" fld;a;u,a,s" m;amdv.ï" lgqje,angq" foajodr l<x folhs' uoáh 8 ne.ska f.k j;=r m; 8-1 is| iys| ÆKq wkqmdkh fldg Wfoa iji m; Nd.h ne.ska fndkak'

leiai iys; fiïm%;sYHd WKg


;smams,s l<x 1 hs" wuq b.=re l<x 2hs" neomq fld;a;u,a,s l<x 3 hs" j;=r m; 8-4 is÷jd ù fmdß l<x 6 la oud m; tlg is÷jd iys| ÆKq l<|la oud Wfoa ysianv tljr m;u fndkak'

fiu iys; leiaig

wuq b.=re" lgqje,a" ngq ;smams,s" iqj| fldÜgka l<x 3 ne.ska f.k j;=r m; 8-1g is| Wfoa iji iSks oud jä lSmhla fndkak'

mmqfõ fiug

ißf;alal=" wuq b.=re" l<x 6 ne.ska f.k j;=r m; 8-1 is÷jd m; 1$2 ne.ska iQlsß wkqmdkh fldg Wfoa iji jä 4 la fndkak'

fiï f.çj,g

    ks,a lgfrd,a uq,a" uqrex.d fmd;= isúh" ksluq,a iuj f.k ;ïnd ó meKs oud Wfoa iji fndkak'
    uqrex.d uq,a" weUq,a fodvï hqIska .,.d ylafla ;shd fiu wßkak'
    .ïñßia l=vq" Èh ÆKq j;=rg oud W.=r fidaokak' ^fiïf.ç ks;r iEfoa kï fyd| ke;' Nhdkl frda. we;súh yels neúka ffjoHjrfhl= yuqjkak'l,a.sh fiïm%;sYHdjg

rils|" lgqje,a ngq" wuq b.=re" l,d÷re w," iqj| fldÜgx l<x 2 hs' uoáh 8 ne.ska f.k j;=r m; 8-1 is| iSks oud Wfoa iji m; 1$2 ne.ska jä 4 la muK fndkak'

leiaig

    lgqje,a ngq uq,a" fmd,am,d uq,a" t<ngq uq,a rils| l<x 2 ne.ska f.k j;=r m; 8-1 is| ù fmdß l<x 4 la oud tlg is| Wfoa iji m; 1$2 ne.ska ó meKs oud fndkak'
    je,a ó" uqoaormam,ï" ;,a iQlsß iuj f.k ;ïnd ál ál fndkak'

fõÆï leiaig

wdvf;davd uq,a" rils|" lgqje,a ngq l<x 3 ne.ska f.k j;=r m; 8-1 is| m; 1$2 ne.ska ;smams,s l=vq oud Wfoa iji fndkak'

mSkihg

wifudao.ï" ;smams,s" fn,suq,a" isoaê .=re" neomq fld;a;u,a,s" l=re÷ fmd;= l<x fol ne.ska f.k j;=r m; 8-1 is| iSks oud Wfoa iji m; 1$2 ne.ska fndkak' ^jä 4 la 5 la fndkak'&Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය