HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Baby born going down Beltway 8 in Houston on the way to birth center  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


ìß| jdykfha orefjl= ìys lr,d
úiañ; wjia;dj ieñhd ùäfhda lr,d(Video)


fï wmQre mqj; jd¾;d jkafka wfußldfjka' ieñhd úiska ;u ìß|j wefußldfõ yqiagka frday,lg f.khdfï§ fuu wmqre isoaÈh isoaofj,d ;sfhkafka' ;u orejd ,eîug frday,g hk w;ru.§ fkdis;= f,i ìß|g ú,s reodj ye§ ;sfhkjd' we;a;gu fuys§ ieñhd lsisu l,n,hlg m;a fkdù bjiSfuka fï isoaÈh ;u leurdfõ má.; lsÍu kï w;s úYsIaGhs' we;a;gu fï ùäfhdaj n,k Tn;a uú;hg
m;a fõú' fï fidnd oyfï wmqre ixisoaÈhwka;¾cd,hg tl jqfha uy;a wdkafoda,khla we;slrñka' fï ùäfhdaj ljqre;a uú;hg m;a lrñka fõ.fhka me;sr .sfha ksfïIhlsks' we;a;gu ,efnk wdrxÑ wkqj fï mqxÑ lsß leáhdf.a nr rd;a;,a 10 la jk nj i|yka' fï uõmsh foam, lshd isákafka ;u mqxÑ mq;dg ;ukaf.a Wm; ;ukagu oel.; yels ksid fuh úfYaIfhka wu;l fkdjk isoaÈhla njhs' Thd,;a n,kakflda fï ùäfhdaj'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය