HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sri Lankan Politics after the Presidential Election - speech by Hon Mahinda Rajapaksa  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fnÿïjd§ka iu. jir folyudrla l< l=uka;%Kh fukak - uyskao rdcmlaI uy;df.a ú.%yh

úkdä 36 l iïmq¾K l;dj VIDEO


furg we.Æï lïy,a m%OdkSka iy  uyskao rdcmlaI uy;d  w;r yuqjla miq.sh Èfkl fm!oa.,sl fydag,hl§
 
meje;ajqkd'ckm;sjrKfhka miq Y%S ,xldfõ foaYmd,kh” hk uefhka úfYaI foaYkhla uyskao rdcmlaI ue;s;=ud úiska tys§ mj;ajkq ,enqKs'tysÈ fnÿïjd§ka iu. jir folyudrla l< l=uka;%Kh ms<sn|j uyskao rdcmlaI uy;d wkdjrKh l<d'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය