HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda & Maithri at Vinil's Daughter's Wedding (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


úks,af. ¥f. fjäka tfla
uyskaohs ffu;%shs w;aika lr;a
l:dnyla kE''''''''''(Pics & Video)

fl,af,d uyskao tlal fi,a*s .y,d


Bfha iji fld<U iskuka .%Ekaâ fydag,fha mej;s iqm%lg ueKsla jHdmdßl úks,a ueKsla wêm;sjrhdf.a ÈhKshf.a újdy W;aijhg fomd¾Yajh fjkqfjka w;aika lrkakg wdfõ ysgmq ckm;s
uyskao yd j;auka ckm;s ffu;%smd,hs'
fuu wjia:dfõ fofokd kel;a fõ,djg meñK w;aika l< uq;a j;auka ckm;sjrhd
w;aika l< ieKska ;j;a ux., W;aijhlg hdhq;= nj ;shñka msgj .sh nj;a tys /£ ysgmq ckm;s yd l:djla fkdl< nj;a jd¾;d jqKd'
flfia fj;;a fï wjia:dfõ hkakg fmr iuQy PdhdrEmhlg fmkSisàug ysgmq ckm;s yd j;auka ckm;s leu;sù we;'
ysgmq ckm;s uyskao  újdyhg w;aika lr ñks;a;= y;<siamyla muK tu ia:dkfha isá w;r ta w;rjdrfha we;eï ;reKshka meñK Tyq iu. fi,a*s .ikakg Wkkaÿù isák whqreo ±l.kakg ,enqKd'http://imagizer.imageshack.us/a/img661/7859/Y0yu4v.jpg

http://imagizer.imageshack.us/a/img540/7985/bof3Xm.jpghttp://imagizer.imageshack.us/a/img673/8964/6fPQiT.jpgRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය