HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

School girl injured in Three-wheeler accident  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
mdi,a oeßhla ly bf¾§ ymammq yeá - CCTV Video

le<‚h m%foaYfha gh¾ ixia:d uxikaêfha§ Bfha iji ly br udreùfuka isá mdi,a oeßúhla ;%sfrdao r:hl .efgk whqre ta wi, ;snq is'is'is'àù leurdjl igyka ù ;sfí'
wk;=frka ;=jd, ,enQ oeßh fld<U cd;sl frday,g we;=,;a lr we;s w;r wehf.a ;;ajh nrm;, fkdjk njg jd¾;d fõ'
hymd,lhka ;rï lïn fydre ,la fldfyaj;a oel kE''

hymd,kh hhs lshd.kakd wdKavqfõ ;rï lïn fydreka lsis ;ekl oel ke;ehs niakdysr m<d;a uy weue;s m‍%ikak rK;=x. uy;d mjihs'

.ïmy m‍%foaYfha§ mej;s ck yuqjla wu;ñka uy weu;sjrhd fufiao lshd isáfhah'

‘.sh wdKavqj wdrïNl, jHdmD;s fï wdKavqfõ weue;sjre újD; lrñka ,l=Kq od.kakjd' fï wdKavqj ll=¿ wdKavqjla" uy ll=¿jka wefoag hoa§ fmdä tjqka wefoag hk tl j<lajkak nE' hymd,k wdKavqj lrk ;rula lf<a ck;dj rjÜgk tl' fydre w,a,kjhs lsh,d fï wh ck;dj w;r u;hla we;s l<d' myq.sh wdKavqfõ Tlafldu fydre lsh,d fï wdKavqfõ ;rï lïn fydre wms fldfyaj;a oel,d kE’


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය