HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Make a statement Somawansa Amarasinha  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

l=uka;%Khla jq njg m%ldYhla lrkak - wurisxyf.a b,a,sug iS,r;ak nE lshhs

ckjdß 9 jeksod l=uka;%Khla jq njg udOH yryd m%ldYhla lrk f,i ;ukaf.ka fidaujxY wurisxy b,a,sula l, nj ckfi; fmruqfKa kdhl n;a;ruq,af,a iS,r;k ysñ wm úfYaI jd¾;dlrefjl= iu. mjid ;sfí' isÿfkdjq fohla iïnkaOfhka uqidjla lshkakg ;ukag neß nj tysÈ is,r;k ysñhka mjid ;sfí'


9 jeksod l=uka;%Khla jq njg iudc u;hla f.dvk.d uyskao rdcmlaIg uv .eisfï rks,a úl%uisxyf.a fldka;%d;a;=jNdrf.k isák ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq khl fidaujxY wurisxy Bfha  ckfi; fmruqfKa kdhl n;a;ruq,af,a iS,r;k ysñhka yuqú meh 3l muK ld,hla idlÉPd lr ;sfí'

m%.;sYS,s ysñkula jk iS,r;k ysñhka tu b,a,sï m%;sflaIam lr ;sfnk njo wm jd¾;dlre ioyka l<d'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය