HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Maithree - mahinda Talk  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

ffu;%S - uyskao idlÉPdj ke.,d hkj¨

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak iy ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI w;r wo fhdodf.k ;snqK idlÉPdj fï jk úg md¾,sfïka;=fõ ckdêm;s ld¾hd,fha§ wdrïNù we;'


tu wjia:djg

ysgmq wud;Hjreka jk v,ia w,ymafmreu" l=udr fj,a.u" wkqr m%sho¾Yk hdmd" nkaÿ, .=Kj¾Ok" iqis,a fm%auchka; yd úmlaI kdhl ksu,a isßmd, o is,ajd uy;do  tlaj isákjd'
oyj,a 12'30g muK ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d;a miajre 1'45g muK ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d;a tu ia:dkhg <`.djQ w;r  2 g muK idlÉPdj werö we;'
we;=f,a idlÉPdjk lreKq udOHhg wdjrKh lsÍug wjir § ke;s w;r idlÉPd wjidkfha muKla fomd¾Yajh lreKq olajkq we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය