HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahinda went wedding party  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video
mq;df. u.=,g l,ska uf.a wju.=,hs fjkafka

ysgmq ckdêm;s;=ud fï ojiaj, lrkafka u.=,a ‍f.j,aj, idlals w;aika lsÍu iy mkai,a .dfka .syska ck;dj weu;Suhs' ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;a;hdg fï <.§ ure jevla fj,d lsh,d wmg oek.kakg ,enqKd' miq.sh n%yiam;skaod kele;a ojila jqK
neúka tod ojfi Wfoa bo, yjia fjk;=re u.=,a f.j,au kjhl idlalshg w;aika lrkak .shdÆ' uq,skau ysgmq ckdêm;s;=ud .yska ;s‍fhkafka ‍fld<U wjg ;s‍fhk u.=,a ‍f.j,aj, idlals w;aika lrkakÆ" ‍‍fï kele;a ÈJfhau l,dlre‍fjl=‍f.a u.=,a ‍f.hla .,alsiafia mej;s w;r fld<U§ w;aika lrkak ;sfhk u.=,a w;aika lr, úkdä 10 ka .,alsiaig hkak neß ksid ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI ue;s;=ud fï l,dldr ;d;a;g l;dlr,lsõjÆ ug T;kg fj,djg tkak neye' kel; mud lrk tl yß keyefka' ta yskao fjk lõre yß idlalshg w;aika lrkak w,a,.kak lsh,d' fïl wymq l,d ;d;a;g Wkaysá;eka wu;l jqKd" lE .ykjd' wvkjd fodvjkjd tl cxcd,hhs' wka;sug fï ;d;a;d lsõj i¾' i¾ fï u.=,g kdfjd;a uu jy fndkjd '' mq;df. u.=,g l,ska uf.a wju.=,hs ‍fu;k fjkafka '' l,d ;d;a;df. wfvdajeähdj wyf.k ysáh ysgmq ckdêm;s;=ud fufyu lsõj' kel;g tkak neye" talhs tkak neye lSfõ '' ta l;dj wymq l,d ;d;a;d lsõjÆ kele; n,a,g .shdfj i¾ ''' lShg yß Tfya tklï uu n,ka bkakjd" kdfjd;a lsõj jf.a jy fndkj lsh,d ;Èkau lsõj'

whsfhda whsfhda u.=,la ksid wju.=,la fjkak ´k keye' uu fldfydu yß tkakï ''' tal wymq l,d ;d;a;d Tkak i¾ uu n,d bkakj lsh, lsõjÆ' ál fj,djlg miafia fï l,dlrejf.a mq;df.a u.=,g ysgmq ckdêm;s;=ud wdjÆ" t;kg f.daGdNh" úu,a" iqo¾uka" ohdisß" Èñkao is,ajd" flfy,sh" WfmalaId we;=¿ miq.sh rcfha mqj;a uejQ foaYmd,lhska ila weú;a ysáhÆ" ta jf.au l,d Ys,amSka .Kkdjlao weú;a ysáhÆ' flfydu Wk;a kel; n,a,g .shdfõ lsõj l,d ;d;a;d uyskao wdmq .uka ;u mq;df.a iy f,a,shf.a u.=, w;aika lrk jefâg neiaiÆ" udkd, uy;auhdf.a me;a;g uyskao rdcmlaI w;aika lroaÈ ukd,shf.a me;a;g ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=ud w;aika l,d'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය