HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

88 M P members of Anuradhapura - Mahinda platform  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

wkqrdOmqrhg uka;%Sjreka 88la uyskao;a fõÈldjg

t<efUk uy ue;sjrKfha§ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d w.ue;s wfmala‍Ilhd f,i kï lsßug n,lrñka wkqrdOmqrfhys meje;aúug kshñ; oejeka; රැ<shg Y%s ,xld ksoyia mlaIfha iy tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk uka;%Sjreka 88 fofkl= iyNd.s úug iqodkñka isák nj jd¾;d fõ'wkqrdOmqrfha


meje;afjk oejeka; රැ<sh ioyd ck;d n,dfmdfrd;a;= by, kxjñka ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;do iyNd.s úu ;yjqre lr ;sfí'

miq.shod l=reKE., meje;s රැiaúfï id¾:l;ajh yryd ;ju;a ck;d n,h b;=rej we;af;a uyskao rdcmlaI i;=j muKla nj Y%s,ksm m%uqL ikaOdk uka;%Sjreka jgydf.k ;sfnk njo jd¾;d fõ'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය