HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

yaha palana chopper  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

fldfya .sh;a fpdfm¾

wfka b;ska f,v Wku;a fpdm¾ uereku;a fpdfm¾ mkai,a hkak;a fpdfm¾ rgla Èhqkq Wkq ;ru oek wo fyg mdfr nia hk tlla kE fpdfm¾ ;sfhhs isßfiak uy;d fpdfm¾ tflo oka ke YÍrl%ෞ;sh fldrkafk;a hymd,kh Tj ;uhs uyskao ue;sÿka f.ka fkdjqkq fjki Tn fijQ t;=ukaf.ka fkdjQ fjki


j;auka ckm;s fokjd Tng uqÆ rggu fpdm¾ ckm;s mõ,g fpdfm¾ isxy,hdg mdfr nia tl;a .kka wfka ukaod fjkila b,aÆj fydo fjkila ÿkakd wr b;sß lrmq mßiaiï lrmq uqo,a Ndkavd.drfha we;s fkao fudlo nia Èõjg f;,a od,d fpdm¾ ÿjkafk we,a j;=frka fka wjq,la kE Tfydu huq wfma wh b,a,mq hymd,k fjki
orejfka tfyuhs lsh,d mQcl ia:dhl§ wms yeisfrkak ´fk úÈyla ;shkj fydfo fpdfm¾ j,ska mqo ìï j,g hkafk kE fudlo tu ia;dk Ydka;j ksYaYíoj f.!rjdkaú;j ;sfhkak ´k ;eka fïj fydog u;l ;shd .kak ´j w;S;fha yeÿfk f.dvdla lemlsÍfuka uykaisfhka iskay, fn!oao rfÜ w;s W;=ï mQckSh ia:dnhla ;uhs fidaudj;Sh lshkafka wms tajg wfma i,a,s n, mqÆykaldrlï fldrkak krlhs yduqÿrejkag ;ry .shehs lsh, fudkj fldrkako fkao ckdÈm;s fka b;ska ta ksid md,kh fldr .kak we;s lg fiduj;S r;.df, bo,d uÆjg ld¾ tll hkak ;rï ÿro wfm wmafma fufyu;a .dïNSr WoaoÉp lula ´j fydo jev fkdfjhs fydfo cdkÈm;s flrejg ck;dj fyu fldrkak tmd wms foúhkag nqÿkag .re ìh oela úh hq;=hs wfma ckm;s b;ska w;s Wiia flfkla fka thg wähla j;a mhska hktl fydo uÈ fkdje'úkdä 10 l mQcjl=;a fldr, yf*dhs wfma fn!oaofhd mkai,lg .shyu fj,dj kdia;sfldrk yeáhg fu;=u fydohs fk fndaÈ mQcdjlg fldÉpr fj,djla .kakjehs fkao@


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය