HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wimal & 19  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

 
19 g úu,a Pkaoh ÿkafk fya;=jl=;a lshñka

wo iji 7 g md¾,sfïka;=fõ§ 19 jk jHjia:d ixfYdaOhg Pkao m%ldY lsÍu uka;%Sjreka 225 fokdf.au kï w~.iñka isÿ l<d'
tu wjia:dfõ mlaIjQ wh
isxyf,ka zmlaIhsZ f,i fyda bx.%Sisfhka zfhiaZ f,i fyda fouf<ka zwdïZ f,i fyda muKla m%ldY lrñka Pkaoh lshd isáhd'
kuq;a úu,a ùrjxYf.a ku w~.eiQ wjia:dfõ Tyq lshd isáfha zmlaIhsZ f,i fkdfõ'
Tyq lshd isáfhazixfYdaOk j,g leu;s jqK ksid mlaIhsZ hkqfjks'
Tyq mlaI ùug fya;=jo lshd isáfha wms f,aisfhka fkfï leu;s jqfka jeks woyila §ugh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය