HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot News  


Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

ffu;%S whshdg ñksiaiq lrk Ydmh uf.a ñksydg jeÿkd''''''

ffu;%S whshd lrk jev ksid wmsg mdf¾ neye,d hkak kE'',uhskag mka;shlg "biafldaf,g  hkak nE'''''ñksiaiq Ydm lrkjd''''wka;sug Wkag lrk Ydm j,ska uf.a wysxYl ñksyd ueß,d .shd'''''hkqfjka miq.shod fmdfrda myrla ld ñh.sh ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a nd, fidfydhqfrl= jk
m%shka; isßfiak ^je,s rdcq&f.a ìß| jk .S;dxckS iuka l=udß ^41& uy;añh yeඬQ l÷<ska ksjig meñfKk wh iu. mjid ;sfí'^yඬ mgh wm i;=j ;sfí&uf.a ñksyd^je,s rdcq& ;ukaf.a mdvqfõ je,s álla f.dv odf.k ðj;ajqfka''''ffu;%S whshd ckm;s Wk .uka ta yeufoau kj;a;,d uf.a ukqiaihdj msiaila l<d''''ffu;%S whshd lrk foaj,a ksid .fï fldfyaj;a hkak kE'''l=Kqyremfhka nkskjd'''thd jdyk j, hhs ths'''wms .fï ñksiaiq wY%h lrkak TkE''<uhsg mka;s hkak kE''''Tfí udud fï rg lkjd''''Tldg fydola fjkafka kE''''''hkqfjka ñksiaiq Ydm lrkjd

uf.a wysxil orejkag ;d;a; flfkla‌ ke;s jqKd' thd ks;ru l;d lf<a orejkaf.a wkd.;h .ekuhs' orejkag fyd|g W.kajkak ´k lsh,d ;uhs lsõfõ' bvla‌ ,enqKq yeu fjf,au ta .ek fydh,d neÆjd' ta jf.a orejkag;a ug;a yßu wdofrhs' uu okakd ;rug uy;a;hdg úfYaIfhka ;ryldrfhda ysáfh kE'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය