HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gota & Besil  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

‘19’ g wkqj oaú;aj mqrjeis f.dagd-neis,a g furg foaYmd,kh nE''

19 jk ixfYdaOkh iïu;ùu;a iuÛ úfoia mqrjeislu ysñ neis,a rdcmlaI uy;dg iy f.daGdNh rdcmlaI uy;dg foaYmd,kh lsÍug fkdyels jkq we;ehs jd¾;d fjhs'wd.uk ú.uk md,ljrhd mjikafka È.= ld,hl isg fudjqka fofokd oaú;aj mqrjeishka jk njhs'

kj ixfYdaOKh wkqj furg md¾,sfïka;= ue;sjrKhg ;rඟ je§ug kï Y‍%S ,dxlsl mqrjeisfhl= ùu wksjd¾h jk w;r úfoia rgl mqrjeisNdjh ,efnk úg wkqYx.sl f,i Y%S ,xldfõ mqrjeisNdjh wysñjkq we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය