HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Basil Rajapaksa Returns Sri Lanka - Updates  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

neis,a meñKs yeá ^PdhdrEm yd ùäfhda&

ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI óg ál fõ,djlg fmr lgqkdhl .=jka f;dgqm,ska Èjhskg meñ‚hd' ta" vqndhs isg meñ‚ tñf¾Üia .=jka fiajhg wh;a B'fla' 348 hdkfhka' ysgmq weu;s neis,a rdcmlaI uy;df.a wdOdrlrejka 2000 la muK  fï fudfydf;a .=jka f;dgqm< mßY%fha /§ isá'


 ysgmq wud;Hjrhd ms<s.ekSu i|yd niakdysr m<d;a wud;H ksu,a ,kaid" kef.kysr m<d;a iNd uka;%S isjfkaI;=frhs pkaøldka;ka we;=Æ lsysmfofkl= .=jka f;dgqm,g meñK isá' tfiau ysgmq wud;H neis,a rdcmlaIg úfrdaOh m< lrk lKavdhulao .=jka f;dgqm, mßY%fha /£ issák nj i|yka'

fï w;r lgqkdhl .=jka f;dgqmf<a meñŒfï m¾hka;h fï jk úg jid oud ;sfnkjd' tu m¾hka;hg we;=¿ùug lsisfjl=g;a fï jk úg wjia:djla fkdue;


úãfhdaj my;s krnkak


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය