HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Derana 360 Gotabaya Rajapaksha 2015-03-16  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C Newsmdfjk wú .nvdj .ek f,dalhla fkdokak l;dj f.dagd fy<s lrhs....(Video)

ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I uy;d w;awvx.=jg f.k Tyqg tfrys fpdaokd iïnkaOfhka mÍla‍IKhla meje;aúh hq;= njg kj rcfha cd;sl úOdhl iNdj talu;slj ;SrKh l< njg m<jk jd¾;d iudcdfha oeä l;dnyg ,la úh'

mdfjk wú.nvd isÿùu" rlakd ,xld wú .nvdj we;=¿ fujeks fpdaodkd .Kkdjla iïnkaOfhka ysgmq wdrla‍Il f,alïjrhdg tfrysj fpdaokd bÈßm;a lf<ah'

fï iïnkaOfhka ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I uy;d Bfha ^16& rd;%S forK rEmjdysks kd,sldfõ úldYh jQ 360 foaYmd,k jevigyfka§ ms<s;=re ,nd ÿkafkah'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය