HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

banana  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

filaia j,È flfi,a j,ska jev odk fld,af,dflfi,a yd ,sx.sl;ajh ióm ino;d we;s fjkia m%fNao folls'we;a;gu flfi,a hkq fidndoyfï úfYaY ksuejquls'j¾Ko;a rij;a fukau .=Kj;a ,sx.sl;ajh flfrys úfYaI ldrHhla bgq lrk m,;=rls'flfi,a  ,s.sl;ajh wEÿk úg
iajhkaúkaok ldrlhla f,i ye.=ko fuys ienE ne§u th fkdfõ'
flfi,a wdydr fõ,lg Èkm;d tlalr .; hq;=  ;rï jeo.;a ,sx.sl yelshdj ÈhqKq lrùu flfrys jeä odhl;ajhla olajk ma‍Odku m,;=rhs'

 fmdgEishï K ue.akSishï Mg yd úgñka B fmdaIH mod¾; iq,Nj ork flfi,a ;=, ldu rd.h Woa§mkh lrjk fn%dafu,hska bromelain tkaihsuho wvx.=h'

m%N, fn%dafu,hska u.ska ,sx. fydafudak W;af;ackh lrjd ,ska.sl wdYdj yelshdj yd mqreY Yla;sh j¾okh lrjhs'

weiQ mukska ldka;dõkf. ,sx.sl Ôú;h yd neÈ hehs ye.=ko we;a;gu flfi,a jeo.;a jkafka msßñkagh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය