HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Back to the old Colombo City ?  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

fld<U k.rh kej;;a mrK ;;aajhg m;afõo@

miq.sh rch iufha kd.ßl ixj¾Ok wud;HxYh uÛska w,xldr fldg b;d iqkaor"msßisÿ"úYsIaG k.rhla njg m;alr ;snQ fkd<U k.rh kej;;a mrK ;;a;ajhg m;a ùfï ,l=Kq my, ù ;sfí' oekgu;a mÈl
fõÈld j, kej;;a fj<|dï lghq;= l%u l%ufhka wdrïN fjñka mj;S'
foaYmd,k fyxphshka iy ;erõlrejka úiska kej;;a nx.,sfoaYh" ;ñ,akdvqj" mlsia:dkh jeks miq.dó rdcHka j, b;du;a wfYdaNk k.rhka f,i h,s;a fld<U k.rh m;a lsÍug lghq;= lrñka isà'


http://www.lankatv.mobi/gossip/colombo.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/colombo1.jpg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය