HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Our tribute to President  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka
wfma ckm;sg iy rKúrejkag Wmydr

http://www.lankatv.mobi/gossip/mr1.jpgwo 67 jk ksoyia Èkh iurk oji'fjkod ;snqKq WfoHda.su;anj wo kE''rg mdjd ÿkak ñksiaiq ál wo uyd hq. mqreIhka fia fõÈldfj olskakg ùu ;uhs wjdikdj''ldg;a w;S;h wu;l fj,d ke;ehs ux ys;kjd'rks,a,d"rù,d tod wfma ùrhskaj wmydihg ,la lrd ug wog jf.au u;lhs'^w,suxlv"f;dmams., .ek lshmq l;d&

uyskao rdcmlaI ke;s ksoyia W;aijh yßhg isxyhd ke;s fldäh jf.a'

cd;sl weÿu wu;l lr,d fudaäf.a fldmsh weof.k isßfiak uy;a;hd kgk kdv.ï n,ka bkak ysßls; ysf;kjd'W;aijfha fjkodg wNS;Ndjhla we;s lrk wdhqO ixo¾Yk

>
fudkj;a wo keye'ta;a"
fï fj,dfj u;la lrkak ´k lÜáhla bkakjd'hqoaOh ksid wdndê; jqK 60000lg jvd jeä rKúrejkaj fndfydu;au f.!rjdkaú;j u;la lrkq leue;af;ñ'Tjqka ksihs wo wms fï ksoyi iyiqoaofhkau Nqla;s úÈkafk'Tjqkag wdof¾ kï"l<.=K okakjd kï Tjqkag kSfrda.S iqjh m%d¾:kd lrkak'
¶Tng msx uqr foaj;djks¶

http://www.lankatv.mobi/gossip/mr2.jpg
&ldúkao .uf.a
Tng cd;sfha W;a;udpdrh'
uqyqkq fmd;ska Wmqgd .kakd ,§


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය