HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Only President can dissolve Parliament – John Seneviratne  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

wms úYajdiNxf. f.akafk ffu;%Sf. Wmfoia we;sj

tcdmfha weu;s fcdaka wur;=x.g tfrysj f.k tkakg hk úYajdiNx. fhdackdj .ek Bfha w.ue;s rks,a lshd isáfha th bÈßm;a lr mrdch jqfjd;a md¾,sfïka;=j úiqrejkakg ;ud l%shdlrk njls'

thg ms<s;=re imhk ikaOdkfha uka;%S

ysgmq weu;s fcdaka fifkúr;ak lshd isáfha th úldr l;djla njhs' Tyq ta .ek lshd isáfha fufiah'

Th fndrejg nh lrkafk md¾,sfïka;=j úiqrejkak w.ue;sg nE' jHjia:dfj yeáhg md¾,sfïka;=j úiqrejjkak mq¿jka ckdêm;sg ú;rhs' b;ska wfma mlafI iNdm;s ckdêm;s ffu;%smd, ue;s;=udfka'wms fï úyajdiNx.h f.akafka t;=udf.a Wmfoia ,nd.ekSfuka miqjhs' md¾,sfïka;=fõ Y%S,ksm uka;%S lKavdhfï mQ¾K wkque;sh thg ,eî ;sfnkjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය