HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Nathasha Perera Boyfriend  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

http://www.lankatv.mobi/gossip/3330-natasha-perera-prihan-love-affair.jpg
 fmïj;=kaf.a Èkh iurñka k;dId m%sydka wdor l:dfõ ryi ysreg lshhs


ckm%sh ks<s k;dId fmf¾rd fmïj;shla lshk tl Tn uq,skau oek.;af;a ysre f.disma yryd' k;dIdf.a fmïj;d ljqo lsh,d
wms oekf.k ysáh;a ta .ek oekauu l
shkak tmd lsh,d ta
fokakdu wfmka b,a,Sula l,d'
yenehs ta .ek biafi,a,du ysreg lshkjd lsh,;a Tjqka fmdfrdkaÿ jqkd'

ta wkqj fuÉpr ld,hla m%isoaO ryila úÈhg ;shdf.k ysgmq k;dIdf.a wdor l;dj .ek l;d lrkak Tjqka f;darf.k ;sfhkafka wo oji'

<ud ks<shla yeáhg lafIa;%hg wdmq k;dId úYdro tâjâ chfldä iuÛ .hkd l, ‘‘iqÛ,la ù ux tkjd‘‘ .S;fhka .dhsldjla jqkd' yenehs wef.a Ôú;fha úfYaI fjkila isÿjqfka ckm%sh .dhl m%sydka tlal .dhkd lrmq hd‘‘hg mdhkd‘‘ .S;h ksid' fudlo fï .S;h ksid oek y÷k.;a; m%sydka yd k;dId hdÆfjda jqkd'

Bg miafia fyd|u hdÆfjda fj,d wka;sfï§ fmïj;=ka njg m;ajqkd' ta óg jir 4g l,ska' b;sx fï iqkaor wdor l;dj .ek m%sydkqhs k;dIhs f,daflgu lshkak yokafka wdor”h .S;hlska' fï fokakdf.a wdor l;dj .ek lSjd jf.au ta wdorh fjkqfjka ks¾udKh jqkq .S;h;a Tjqka biabiafi,a,du f.k;a ÿkafka ysreg'

k;dId fï .ek oelajQ woyia'''


b;sx m%sydkaf.hs k;dIdf.hs wdor l;djg ysre f.disma wfmka WKqiqï iqNme;=ï f.ktk .ukau Tjqkaf.a wdorh .ek ,shjqkq wÆ;au isxÿj wykak lsh,;a wms Tng wdrdOkd lrkjd'


http://www.lankatv.mobi/gossip/nathasha_perera_prihan_couple_photo_love%20%281%29.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/nathasha_perera_prihan_couple_photo_love%20%282%29.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/nathasha_perera_prihan_couple_photo_love%20%283%29.jpg


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය