HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Kavindya & Yuki Love Story  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot News Video
http://www.lankatv.mobi/gossip/kavindya.jpguuhs hqlS w;r ‍fma%u iïnkaOhla keye & ldúkaoHd

fï ojiaj, ‍fudkjo lrkafka@ ix.S; úIh ms<snoj Wmdêhla yodrkjd' ta Wmdêh wjika ‍fjkafka wjqreÿ y;rlska' ‍fï ojiaj, u‍f.a

‍ld,h fhdojkafka talg ;uhs'

ió;d uqÿkafldgqj‍f.a ‍fndä.dâ ldúkaoHdÆ ‍fkao@ Tõfka' wïud hk yq.la ix.S; m%ix.j,g uu;a hkjd wïud tlal' uu wïug yq.la wdo‍frhs' thdj ;kshu ?g hjkak uu leue;s keye' ta ksid yq.la ‍fj,djg wïud‍f.a ‍fndä.dâ uu ;uhsika*,j¾ kS,a j¾Kl=,iQßh‍f.a mq;d hqlS tlal ;snqk ‍fma%u iïnkaOhg ‍fudlo jq‍fKa@ hQlS whshj okafka wo ‍fk‍fjhs mqxÑ ld‍f,a bo,d' wms yeÿ‍fKa tlg' ta ksid wms ‍fydo hd¿‍fjda ;ryd ‍fjkjd hd¿‍ ‍fjkjd' ta;a ‍fma%u iïnkaOhla kï keye' yq.la wh ys;=jd wms ‍fmïj;=ka lsh,d' ta j‍f.au lshkak ´k uu ;ju mqxÑ ‍fl‍f,a‍f,la lsh,' ;ju ug ‍fmïj‍f;la keye'

ldúkaoHd j!;a;s‍fhka .dhsldjla ‍fjhs ‍fkao@ Tõ wksj‍¾fhkau' ‍‍u‍f.a wïud' ;d;a;d' wdÉÑ' iShd ‍fï ye‍fudau isxÿ lshmq wh' uu .dhsldjla ‍fkdjq‍fKd;a mrïmrd‍fjka mej;‍f.k wd yelshdj uu ke;s l<d ‍fjkjd‍fka' ta ksid uu j!;a;s‍fhka .dhsldjla ‍fjkjd'

ldúkaoHd ;ukaf.au wkkH;djla yod.kafka ljodo@ ;ju uu ;kshu .S; .dhkd lr,d keye' yq.la wh ys;kjd uu ;ks .S;hla .dhkd l<d lsh,d' ta;a wñ, ‍fm‍f¾rd tlal .hmq hq. .S;hla ;s‍fhkafka' wÆ;a .S;hla ‍fï wjqreoao we;=<; ‍fyda ,nk wjqreoafoa yß lrkak n,d‍fmd‍frd;a;=jla ;s‍fhkjd' ix.S; Wmdëh lrk w;r;=r ;uhs ta ‍foaj,a lrkak ‍fjkafka' ;ju uu mqxÑhs' ld,h tlal u‍f.a wkkHd;dj ‍f.dvk.d .kak mq¿jka ‍fjhs'

ta lshkafka  w;=, iñ;d ‍f.a ÈhKsh ldúkaoHd wêldß lsh,d yeÿkqïm; ye‍fokjdg Tn wlue;shs@ uu yq.la wdvïnr ‍fjkjd u‍f.a wïud iñ;d uqÿkafldgqj ;d;a;d w;=, wêldß lsh,d ye‍fudau okak tl .ek' uu thd‍f.a ÿj lsh,d lshkak uu nh keye' ta;a w;=,‍f.a iñ;d‍f.a ÿj ldúkaoHd lsh,d ljqre yer yÿkd .kakjg jvd ta ldúkaoHd wêldß t‍fuu ke;s kï thd‍f.a ‍foudms‍fhda wyj,dh lshkjd kï uu yq.la leue;shs' talg wïuhs ;d;a;hs j‍f.a ckm%hs ‍fjkak ´k' ix.S; ‍wxY‍fha ku ‍fokak ‍fydo ‍fohla lrkak ´k' uu ta ‍foa lrkak ‍fj‍fyi .kakjd'http://www.lankatv.mobi/gossip/kavindya1.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/kavindaya.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/kavindaya1.jpg


http://www.lankatv.mobi/gossip/kavindaya2.jpg

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය