HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

 

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

http://www.lankatv.mobi/gossip/hirunews5555.jpg

ujla ish mq;=g ;shqKq wdhqOhlska myr foa

fõhkaf.dv & ueo.uqj m‍%foaYfha§ ujla" ;u isõ yeúßÈ l=vd msßñ orejdg ;shqKq wdhqOhlska myr§ weho ishÈú ydkslrf.k ;sfnkjd' fmd,Sish i|yka lf<a wo ^12& WoEik fuu myr§u isÿlr we;s njhs' ujf.a myr§fuka nrm;, ;=jd, ,enQ l=vd orejd
 

j;=msáj, frdayf,a oeä i;aldr tallhg we;=<;a lr ;sfnkjd' 31 yeúßÈ úfha miqjk uj ish ksji ;=<§ fuu myr§u isÿlr we;s w;r weho f.< je<,df.k ishÈú ydkslrf.k we;s njhs fmd,Sish i|yka lf<a' isoaêh jk wjia:dfõ§ wef.a ;j;a l=vd orefjl= ksjfia isg we;s w;r miqj tu orejd tu ksjfika m<df.dia we;s njhs jd¾;djkafka' orejdg myr§ug fya;=j fyda ujf.a ishÈú ydkslr.ekSug fya;=j fuf;la wkdjrK ù keye'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය