HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Chamila mud Maithree case - Sudarman 5 million bail  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Hot Newsffu;%S pñ,d uv kvqj - iqo¾ukag ,laI 5 l wem


ckm;s wfmalaIl ffu;%smd, isßfiakg pñ,d kï ldka;djla iïnkaO lr ks¾udKd;aul uv mqj;la ilia l< iajdëk rEmjdysks fiajfha ysgmq iyldr
idudkHêldÍ iqo¾uka ro,shf.dv i;s folla isr.;j isg wo wêlrKfha§ wem u; ksoyi ,nd .;a;d' Tyq iy iellrejka ish¨ fokdg ,laI 5 ne.ska wem kshu jqKd'


fuu kvqj m%ldrj idlaIs úuiSfï§ iqo¾uka lshd isáfha ;ud fuu kdglh má.; lf<a ke;s nj;a leiÜ tl iNdm;s ÿka miq iNdm;sf.a rdcldßhla f,i bgq lrfokakg isÿjQ njls' ta ksid tu ks¾udKhg j.lsj hq;af;a tjl iajdëk rEmjdyskS iNdm;s wkqr isßj¾Ok njo Tyq lshd ;snqKd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය