HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

a huge problem in the government !  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

wdKavqj .ek uy wjq,la!

http://www.lankatv.mobi/gossip/MAITHRI.jpgj;auka wdKavqfõ l%shdl,dmh iïnkaOfhka fmdÿ wfmalaIl ffu;%smd,g iyh ÿka lsysm fofkl=u oeä l,lsÍfuka isák nj foaYmd,k wNHka;r wdrxÑ ud¾. mjikjd'wdKavqfõ ms<sfj,la ke;s jev ksid fndfyda fofkl= wdKavq mlaIfhka bj;a ùug ;SrKh lr
we;s njhs jd¾;d jkafka'

ta wh w;r uQ,sl jYfhka ´u,afma fidaNs; ysñ iy udÿ¿jdfõ fidaNs; ysño isák nj jd¾;d fõ'Wkajykafia,d fï iïnkaOfhka wdKavqjg wk;=re we.ùula isÿ lr we;s njo ioyka'
wdKavqfõ wúêu;a l%shdl,dmh fya;= lrf.k jpkh jpkh wdldrhg fkdue;aùu fya;= lr.ksñka Wkajykafia,d oeä l,lsÍulska isák njhs jd¾;d jkafka'Èk 100 jevms<sfj, wid¾:l jqjfyd;a fndfyda úg lSm fofkl=u wdKavqfjka bj;a ùfï iqodkula mj;S'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය