HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

P Harison  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

weu;s f.da,nd,fhda fmd,Sishg .=á wks;s'' ks,Odßfhla frdayf,a'' .sks wúh;a Wiai,d''

http://imagizer.imageshack.us/a/img538/5994/R96sfQ.pngweu;s mS' yeßika uy;df.a wdOdrlrejika msßila úiska fmd,sia ks,OdÍka fofofkl=g oreKq f,i myr §u fya;=fjka tla ks,Odßfhl= frday,a.; lr we;ehs jd¾;d fjhs'
tu ks,Odßhdf.a .sks wúho myr ÿka msßi úiska meyerf.k f.dia ;sfí' fuu isÿùu isÿj we;af;a Bfha miajrefõ ;Uq;af;a.u k.rh wdikakfha§h'

jdyk lsysmhlska meñKs mqoa.,hska msßila u;ameka mdkh lrñka isáh§ tu l%shdj kj;ajkakehs okajd isá fmd,sia ks,OdÍka fofofkl= fufia myr lEug ,laj we;s w;r weu;s mS' yeßika uy;do tu ia:dkfha isg we;ehs fy<sj ;sfí'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය