HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mangala Samaraweera  

Hiru Gossip, Hiru news,Gossip Lanka

ffu;%S ckm;sùfuka miqj m,uq ks, ixpdrh ux.,g
kj úfoaY wud;H ux., iurùr uy;d ,nk bßod bkaÈhdfõ ks, ixpdrhlg tlaùug kshñ; nj úfoaY lghq;= wud;HxY wdrxÑ ud¾.j,ska jd¾;d fõ'

kj rch n,hg m;aùfuka miq rdcH ;dka;‍%sl ixpdrhlg

 
tlajk m<uq wud;Hjrhd jkafka ux., iurùr uy;dh'

Bfha ^13& miajrefõ bka§h úfoaY wud;H iqYaud iajrd uy;añh ux., iurùr uy;dg ÿrl:k weu;=ula ,nd§ we;s w;r tys§ fuu wdrdOkh isÿlr we;s njo mejfia'

fï idlÉPdfjka wk;=rej iurùr uy;dg ,sÅ; wdrdOkhlao isÿlr ;sfí'

ta wkQj kj ;k;=f¾ jev Ndr.ekSfuka miq ;u m<uq úfoia ks, ixpdrh f,i bkaÈhdj n,d hdug ux., iurùr uy;d iQodkñka isà'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය